چرا ایمپلنت‌دیجیتال؟!

دزمینه و هدف یکی از مهم ترین حوزه های دندانپزشکی، جراحی ایمپلنت های دندانی است. در این حوزه، دندانپزشکی با استفاده از تجهیزات دیجیتال و نرم افزار ها در مقایسه با سایر حوزه های پزشکی در سال های اخیر توسعه قابل ملاحظه ای داشته است. ایمپلنت‌دیجیتال، یعنی استفاده از راهنمای جراحی که به جراح کمک […]

چرا ایمپلنت‌دیجیتال؟! Read More »